درباره ما | اطلاع رسانی دفاع مقدس | سخنرانی | صوت | گالری فکه | فیلم | مصاحبه | تحلیل نبرد | ارتباط با ما
    صفحه نخست / جنگ نرم ، عملیات روانی

در عراق ـ منطقه پرواز ممنوع (بخش نخست)

عمليات رواني در عراق ـ منطقه پرواز ممنوع 2003 ـ 2002
(اعلاميه‌هاي هشداردهنده بر فراز مناطق پرواز ممنوع عراق)*
هرت پرت اي فريدمن
مهدي كركي
اشاره
عمليات رواني و كاربرد انواع تاكتيك‌هاي آن مي‌تواند راه پيروزي را مشخص كند. اعلاميه‌هاي عمليات رواني، در حكم پياده‌نظام در طراحي عمليات رواني است. از اعلاميه‌هاي حاضر، به طور مستمر و به منظور تضعيف روحيه سربازان و مردم عراف استفاده شده است. تجربه جنگ‌ها نشان داده است ارتشي كه روحيه خود را از دست مي‌دهد، به شدت تحت تأثير اين اعلاميه‌ها قرار مي‌گيرد. فصلنامه عمليات رواني به منظور آشنايي كارشناسان عمليات رواني با فرآيند طرح‌ريزي و تحليل محتواي اين اعلاميه‌ها به انتشار آنها اقدام كرده است.
در پاييز سال 2002، ايالات متحده خود را براي دومين حمله به عراق آماده مي‌كرد. بخشي از استراتژي اين حمله، افزايش تعداد پروازها به فراز منطقه به اصطلاح پرواز ممنوع بود. مناطق پرواز ممنوع براي حمايت از اقليت كرد در شمال و ساكنان جنوب عراق در نظر گرفته شده بودند. نيروهاي عراقي از اين نظارت دايم اطلاع داشتند و با استفاده از رادار، هواپيماهاي نيروهاي امريكايي و انگليسي را رديابي مي‌كردند و گه‌گاهي با شليك ضدهوايي يا پرتاب موشك به سوي هواپيماها با آنها درگير مي‌شدند. اين موضوع، واكنش‌هاي جالب و فزاينده‌اي را در پي داشت. هنگامي كه عراقي‌ها به طرف يكي از هواپيماها شليك مي‌كردند، هواپيماهاي امريكايي اعلاميه‌هاي هشداردهنده بيشتري را عليه تهاجم‌هاي عراقي به زمين مي‌ريختند؛ اقدامي كه آتش ضدهوايي‌ها را تشديد مي‌كرد. نيروهاي ائتلاف نيز سايت‌هاي موشكي عراق را بمباران مي‌كردند و درگيري همچنان ادامه داشت. آخرين باري كه نيروهاي امريكايي اعلاميه‌هايي را بر فراز عراق توزيع كردند به نوامبر 2001 بر مي‌گردد.
در سوم اكتبر 2002، بمب‌افكن اي ـ 10  امريكايي معروف به گراز آفريقا به توزيع اعلاميه‌هاي هشدار دهنده بين نيروهاي عراقي در بغداد مشغول بود. موضوع اعلاميه‌ها ادامه حمله‌هاي موشكي و توپخانه‌اي به هواپيماهاي امريكايي و انگليسي را شامل مي‌شد. بمب‌افكن مزبور از سوي مركز دفاع هوايي عراق در منطقه پرواز ممنوع جنوب اين كشور، سرنگون شد. در صفحه اول اين اعلاميه، تصوير يك هواپيماي جنگي در حال پرتاب موشك به طرف سايت رادار و سايت پرتاب موشك زمين به هواي عراقي، ديده مي‌شد. در پايين تصوير، به خط عربي چنين نوشته شده بود: هشدار به نيروهاي دفاع هوايي عراق! هواپيماهاي نيروهاي ائتلاف را رديابي و به طرف آنها شليك نكنيد. در پشت اين صفحه عبارتي به زبان عربي و با اين مضمون ديده مي‌شد: هشدار به نيروهاي دفاع هوايي عراق! ويراني‌هايي كه همكاران و همرزمان شما در ديگر مناطق دفاعي شاهد آن هستند پاسخي به تعرض مداوم شما نسبت به هواپيماهاي متحدين است. هر گونه رديابي يا شليك به اين هواپيماها، تحمل نخواهد شد. ممكن است شما هدف بعدي باشيد. در پاسخ به شليك ضدهوايي به هواپيماي اي ـ 10 نيروهاي ائتلاف، مركز عمليات و دفاع هوايي عراق در نزديكي شهر تاليل  در 160 كيلومتري جنوب شرقي بغداد را بمباران كردند.
حداقل سه نسخه از اين اعلاميه كه در نوع خود از نخستين اعلاميه‌ها بود موجود است. نسخه اول احتمالاً طرحي آزمايش بود و در آن جت، رادار و سايت موشك ضدهوايي به عنوان تصوير كلي بدون هيچ‌گونه سايه‌زني و خطوط برجسته مشاهده مي‌شد. تنها خط تصوير شده، خطي بود كه مسير راكت‌ها هواپيما را نمايش مي‌داد. اين نسخه به صورت سياه ـ سفيد تهيه شد و عبارت عربي هشداردهنده درست در بالاي تصوير قرار داشت. نسخه دوم نيز از نظر سايه‌زني و خطوط برجسته مانند نسخه اول بود، ولي در اين نسخه، متن عربي به طور واضح و خوانا در بالا و پايين تصوير نوشته شده بود. با اينكه هيچ گونه اظهارنظري در مورد اين مطلب صورت نگرفت، ولي اين نسخه با شماره (a1 ـ ADA) همچنين (a1 ـ IZD) كدگذاري و پس از طراحي در مركز فرماندهي نيروهاي ائتلاف، به عنوان نخستين نسخه بر روي عراق ريخته شد.
در نسخه نهايي اين اعلاميه، تصوير جت، رادار و سايت پرتاب موشك با سايه‌زني، برجسته و رنگي ديده مي‌شود. رنگ‌هاي به كار رفته در آن آبي و خاكستري است و دود حاصل از پرتاب موشك، سفيد رنگ‌آميزي شده است. مطمئناً اين نسخه، نسخه نهايي اعلاميه است، اما اينكه اين نسخه به عنوان اعلاميه‌اي هشداردهنده در مورد حمله به هواپيماها در اولين حمله هوايي استفاده شده بود، هنوز نامعلوم است، ولي پرواضح است كه همين اعلاميه در حمله‌هاي بعدي بر روي خاك عراق ريخته شد. كد نسخه سوم عبارت است از (006 ـ IZD).
در 28 اكتبر 2002، هواپيماهاي نيروهاي ائتلاف، مجدداً اعلاميه‌هايي را در منطقه جنوب عراق توزيع كردند. در صفحه اول اين اعلاميه تمام رنگي، تصوير سرباز مسلح عراقي در سمت راست و تصوير يك سلاح ضدهوايي در پس زمينه سمت چپ به چشم مي‌خورد. در اين تصوير توپخانه ضدهوايي در حال شليك به سوي هواپيماي نيروهاي ائتلاف بود و گلوله‌هاي توپ با فاصله زياد پشت سر جنگنده بمب‌افكن منفجر مي‌شدند. مضمون متن عربي بالا و پايين تصوير چنين بود: قبل از حمله به هواپيماهاي نيروهاي ائتلاف به عواقب آن بينديشيد. در پشت اعلاميه، صورت سربازان عراقي در ميان دود و آوار ناشي از بمباران هواپيماها تصوير شده بود. در سمت راست پايين، تصوير زني با لباس محلي كه دو كودك را در آغوش خود پناه داده بود، مشاهده مي‌شد. عبارت عربي پشت اعلاميه حاوي چنين مضاميني بود: به خانواده خود بينديشيد. كاري كه براي زنده ماندن ضروري است انجام دهيد. شماره كد اين اعلاميه عبارت بود از: (05bd1ـIZD).
درست در همان زمان، نيروهاي ائتلاف، دومين اعلاميه تمام رنگي را بر خاك عراق فرو ريختند. سه نوع مختلف از اين اعلاميه در دست است. تنها تفاوت قابل مشاهده، نوع سلاح عراقي است كه براي سرنگوني هواپيما استفاده مي‌شود. در يكي از اعلاميه‌ها، 2 مدل گلوله ضد هوايي ديده مي‌شود حال آن كه در نوع دوم اعلاميه‌ها، موشك‌هاي هدايت‌شوند ملاحظه مي‌شوند. اما در هر سه نوع، در سمت راست تصوير سلاح عراقي در حال شليك به هواپيماي نيروهاي ائتلاف مي‌باشد و كلمه «اگر» به چشم مي‌خورد. در سمت چپ اعلاميه نيز تصوير هواپيما در حال شليك موشك به سلاح‌هاي عراقي و كلمه «سپس» (در اسناد بعدي اين كلمه به كلمه «واكنش» تغيير نام داده) وجود دارد. در پشت صفحه اعلاميه، هواپيماي نيروهاي ائتلاف در حال پرواز بر فراز دود و ويراني باقي مانده از سلاح‌هاي ضدهوايي عراق، به تصوير كشيده شده و عبارتي هشدار مي‌دهد كه: «شما تصميم بگيريد».
در نخستين نسخه اعلاميه كه با شماره (Dd01 ـ 020) كدگذاري شد، توپخانه به زمينه تصوير نزديك‌تر است و سربازان مسلح نزديك سلاح‌هايشان ايستاده‌اند. در نوع دوم همين اعلاميه، توپخانه كمي دورتر تصوير شده و يكي از سربازان قبل از اينكه راكت هواپيما، توپخانه را ويران كند، در حال فرار است. نسخه دوم با علامت (Df01ـ020) كدگذاري شد. شماره كد اعلاميه‌اي كه در آن سكوي پرتاب موشك تصوير شده، نامشخص است.
هواپيماي متحدين 120 هزار اعلاميه را بر فراز شهر جنوبي بصره و 60 هزار از آن را بر روي شهر السماوه فرو ريختند. نقص فني هواپيماي نيروهاي ائتلاف برگشت 60 هزار اعلاميه را كه براي توزيع بر فراز شهر السماوه در نظر گرفته شده بود، سبب شد.
سومين مرحله عمليات رواني به منظور پرتاب اعلاميه كه شش هفته به طول انجاميد، در هشتم نوامبر 2002 آغاز شد و اين زماني بود كه هواپيماهاي نيروهاي ائتلاف با پخش اعلاميه در جنوب عراق، يك بار ديگر به نيروهاي عراقي توصيه كردند كه به طرف بمب‌افكن‌هاي امريكايي و انگليسي شليك نكنند. نيروهاي امريكايي و انگليسي از اين دو نوع اعلاميه كه حاوي پيام «به خانه خود فكر كنيد ...» و «اگر ... در نتيجه ...» بود، در تاريخ 28 اكتبر 2002 نيز در عراق پخش كردند. هواپيماها 240 هزار اعلاميه را در اطراف شهر العماره توزيع كردند.
در هفدهم نوامبر 2002 چهارمين عمليات رواني پخش اعلاميه كه در آن هواپيماها 120 هزار اعلاميه را در نزديكي شهر رميله در جنوب عراق فرو ريختند، آغاز شد. يك بار ديگر هواپيماها اعلاميه‌هايي كه حاوي دو پيام اخطار دهنده براي رسته توپخانه عراق و فعاليت نيروهاي ائتلاف بود، را فرو ريختند. عراقي‌ها نيز با آتش ضدهوايي به پخش اين اعلاميه‌ها پاسخ دادند و همين موضوع، بمباران توپخانه‌هاي ضدهوايي عراق از سوي هواپيماهاي متحدين در نزديكي شهر موصل را سبب شد.
در 28 نوامبر 2002، هواپيماهاي نيروهاي ائتلاف 360 هزار اعلاميه را بر روي مركز ارتباطات واقع در حد فاصل شهرهاي كوت الحي  و بصره در جنوب عراق فرو ريختند. اين مركز در 22 نوامبر 2002، يعني يك هفته قبل از پخش اعلاميه، هدف حمله هوايي قرار گرفته بود. متحدين سه نوع اعلاميه مختلف را در اين عمليات توزيع كردند. در يكي از اعلاميه‌ها، سه هواپيماي اف ـ 16 امريكايي، موسوم به بازهاي جنگنده در حال بمباران كابل فيبرهاي نوري و گودال حاصل از انفجار آن به تصوير كشيده شدند. تصوير بعد، يك كاميون عراقي با آرم عقاب بر روي آن را نشان مي‌دهد كه براي تعمير كابل نوري راهي محل شده است، اما در همان حال سه هواپيماي امريكايي آن را مورد هدف قرار مي‌دهند. عبارت عربي روي اعلاميه يادآور مي‌شود: كابل‌هاي نظامي فيبر نوري نابود شده‌اند. بازسازي و تعمير آنها جان شما را به خطر مي‌اندازد. در پشت اعلاميه، كاريكاتوري از صدام در حالي كه نقشه عراق را در دست دارد و نوشته‌اي با مضمون زير به چشم مي‌خورد: «كابل‌هاي نظامي فيبر نوري وسايلي هستند كه از سوي صدام و رژيم تحت امر وي براي سركوب مردم عراق استفاده مي‌شوند». اعلاميه مذكور با شماره (a011ـIZD) كدگذاري شد.
دومين اعلاميه تمام رنگي، يك جنگنده اف ـ 16 امريكايي را در حال پرتاب بمب بر خاك عراق نشان مي‌دهد و عبارت عربي يادآور مي‌شود: «نيروي هوايي ائتلاف مي‌تواند هر مكاني را در هر زماني كه بخواهد مورد هرف قرار دهد.» متن پشت صفحه اعلاميه چنين بود: «نيروي هوايي ائتلاف منطقه پرواز ممنوع را براي حمايت از مردم عراق تقويت خواهد كرد. هرگونه تهديد عليه هواپيماهاي ائتلاف نتايج مخربي را در پي خواهد داشت. حمله به‌ آنها ممكن است نابودي شما و مكان‌هاي مورد نيروهاي ائتلاف را سبب شود. مرگ در انتظار شماست با برادرتان؟ شما تصميم بگيريد.» شماره كد اين اعلاميه (D20ـ020) است.
سومين اعلاميه رنگي، هواپيماي اف ـ 16 امريكايي را در حال ترك صحنه ـ پس از بمباران كابل فيبر نوري ـ نشان مي‌داد. كابل مزبور و عبارت كابل فيبر نوري با فلش مشخص شده بود. عبارت عربي در تمامي پشت اعلاميه به چشم مي‌خورد: «به خاطر نجات جان خود كابل‌هاي فيبر نوري را تعمير نكنيد. شما زندگي خود را به خطر مي‌اندازيد. كابل‌ها وسايلي هستند كه صدام و رژيمش از آنها براي سركوبي مردم استفاده مي‌كنند؛ بنابراين ما آنها را نابود مي‌كنيم». شماره كد اين اعلاميه (009ـIZD) است.
در دوم دسامبر 2002، در عمليات حفاظت از جنوب عراق، هواپيمايي كه از پايگاه اينجرليك در جنوب تركيه به پرواز درآمده بود، از سه نوع اعلاميه قبلي بر روي تأسيسات ارتباطي واقع در حد فاصل شهرهاي كوت و ناصريه فرو ريخت. البته، روز پيش از پخش اعلاميه‌ها، اين تأسيسات بمباران شده بودند. نيروهاي ائتلاف در چهار نوبت حدود 240 هزار اعلاميه را در چهار بمب فايبرگلاس بر فراز عراق توزيع كردند. اين عمليات، ششمين عمليات توزيع اعلاميه در عراق بود و حدود دو ماه طول كشيد.
در ساعت 4 شانزدهم دسامبر 2002، نيروهاي ائتلاف تعداد 480 هزار اعلاميه را بر روي شش منطقه مختلف در جنوب عراق فرو ريختند. در اين عمليات، از بين شش نوع مختلف اعلاميه تنها دو اعلاميه، تصاوير و طرح‌هاي جديد داشتند. چهار نوع قديمي اعلاميه‌ها عبارت بودند از: هشدار به توپخانه ضد هوايي عراق (006ـIZD)، نيروي هوايي متحدين … (D20ـ020)، قبل از حمله … (05bd1ـIZD) و كابل‌هاي نظامي فيبر نوري … (a011ـIZD). اولين اعلاميه جديد تمام رنگي، بسيار شبيه به اعلاميه كابل‌هاي نظامي فيبر نوري … است كه در 28 نوامبر 2002 بر خاك عراق ريخته شده بود. در حقيقت، پشت صفحه هر دو اعلاميه كاملاً شبيه به هم است. در صفحه اول اعلاميه جديد، تصوير يك كاميون و يك بلدوزر عراقي كه قصد تعمير و بازسازي كابل فيبر نوري منهدم شده را داشتند، به همراه سه جنگنده اف ـ 16 امريكايي كه در حال بمباران محل بودند، به چشم مي‌خورد. متن موجود نيز يادآور مي‌شود: «كابل‌هاي نظامي فيبر نوري بايستي نابود شوند. تعمير آنها زندگي شما را به خطر مي‌اندازد». فلش كوچكي نيز به كابل منهدم شده اشاره دارد و متني بدين مضمون: "كابل نظامي فيبر نوري" ديده مي‌شود. شماره كد اين اعلاميه (a0010ـIZD) است.
دومين اعلاميه جديد، نقشه عراق و دو فرستنده راديويي را به تصوير مي‌كشد. اين اعلاميه ليست 5 فركانسي را كه مردم عراق مي‌توانند بين ساعت 18 تا 23 براي شنيدن پيام‌هاي نيروهاي ائتلاف به آنها گوش دهند، در اختيار مردم عراق مي‌گذارد. فركانس‌ها عبارت بودند از: اي ام 756 كيلوهرتز، اي ام 693 كيلوهرتز. اس دبليو 9715 كيلوهرتز، اس دبليو 11292 كيلوهرتز و اف ام 4/100 مگاهرتز كه در پشت و روي اعلاميه همين پيام ديده مي‌شود. شماره كد اين اعلاميه (001ـIZD) است. پخش برنامه‌هاي راديويي از 12 دسامبر 2002 آغاز شد.
برنامه‌هاي راديويي شامل موسيقي و اخبار به زبان عربي، همچنين پيام‌هايي مبني بر جدايي ميان مردم و نيروهاي نظامي عراق از حكومت صدام حسين شنيده مي‌شد. در يكي از پيام‌ها كه به وسيله هواپيماي اي سي 130  كماندو سولوي نيروي هوايي امريكا پخش مي‌شد، چنين عنوان شد: «صدام كاخ‌هاي بي‌شماري براي خود ساخته و كارواني از ماشين‌هاي لوكس را با پول مردم عراق خريداري كرده است. از اين پول مي‌شد براي ساخت كتابخانه و مدرسه استفاده كرد. اين پول مي‌توانست صرف خريد دارو و غذا براي ملت عراق شود. مقدار پولي كه صدام در يك روز خرج خودش مي‌كند، براي خريد غذاي يك سال يك خانواده عراقي كافي است».
در بيست و يكم دسامبر 2002، نيروهاي ائتلاف براي هشتمين بار طي سه ماه، اعلاميه‌هايي را در جنوب عراق، بر روي شهرهاي العماره و السماوه فرو ريختند. هواپيماها در اين تهاجم 240 هزار اعلاميه شامل راديو اطلاعات (001ـIZD) را بر فراز اين دو شهر فرو ريختند. در بيست و سوم دسامبر، هواپيماهاي نيروهاي ائتلاف 120 هزار اعلاميه از نوع قبلي را بر روي شهرهاي شطره و رفاعي توزيع كردند.
با رسم نمودار توزيع اعلاميه‌ها بر روي نقشه عراق، نتيجه جالبي به دست مي‌آيد. نخستين اعلاميه‌ها ـ همه ـ در شعاع دويست مايلي جنوب شرقي بغداد پخش شده است. چنانچه دقت كنيد، توزيع اعلاميه‌ها براي آماده‌سازي رواني نيروهاي عراقي درست در منطقه‌اي بوده كه جنگ زميني از آنجا آغاز شده است.
در 27 دسامبر 2002، دهمين عمليات پخش اعلاميه انجام شد. در ساعت 6:30 هواپيماهاي ائتلاف اعلاميه راديو اطلاعات (001ـIZD) را در 3 منطقه مختلف در جنوب عراق در شهرهاي ديوانيه، رميله و حمزه بخش كردند. اين هواپيماها 240 هزار اعلاميه را بر فراز اين مناطق توزيع نمودند. در ساعت 8 روز 28 دسامبر، 120 هزار اعلاميه راديو اطلاعات (001ـIZD) بار ديگر با بمب‌افكن‌هاي نيروي ائتلاف بر روي شهرهاي المجار، الكبير و قلعه السكر ريخته شد.
در دوم ژانويه 2003، هواپيماها براي دوازدهمين بار طي سه ماه بر خاك عراق اعلاميه ريختند. در ساعت 5:15 آنها 480 هزار اعلاميه راديو اطلاعات را كه داراي طرحي جديد بود، بر روي شهرهاي بصره و ناصريه و در جنوب شرقي عراق پخش كردند. در اين اعلاميه، يك برج راديويي در وسط صفحه و دو عدد راديوي قابل حمل در سمت چپ و راست آن مشاهده مي‌شد. متن اين اعلاميه كاملاً شبيه متن اعلاميه (001ـIZD) بود كه برنامه‌هاي روزانه راديويي را اعلام مي‌كرد. پيام مشابهي در پشت و روي صفحه به چشم مي‌خورد. پيام اين اعلاميه مانند پيام اعلاميه‌اي بود كه در عمليات آزادسازي افغانستان در سال 2002 بر خاك اين كشور ريخته شد با اين تفاوت كه اعلاميه افغانستان به رنگ خاكستري و با متني به رنگ سياه ديده مي‌شد. شماره كد اعلاميه جديد (002ـIZD) بود.
در چهارم ژانويه 2003، سيزدهمين عمليات پخش اعلاميه در منطقه پرواز ممنوع روي داد. هواپيماها 240 هزار اعلاميه (002ـIZD) را بر روي شهرهاي العماره و المساوه ريختند. اعلاميه‌هاي تبليغاتي و برنامه‌هاي راديويي تنها وسايل ارتباطي براي فرستادن پيام به مردم عراق نبودند. در يازدهم ژانويه 2003، نيروهاي نظامي امريكا با فرستادن نامه‌هاي الكترونيكي به سران نظامي و غيرنظامي عراق از آنها خواستند تا صدام را ترك كنند و از حمايت وي دست بردارند. مقامات عراقي نيز در تلاشي آشكار از ورود نامه‌هايي كه در حال گسترش در سراسر عراق بود ممانعت مي‌كردند. در يكي از اين پيام‌هاي الكترونيكي چنين آمده بود: «وجود سلاح‌هاي هسته‌اي، شيميايي و بيولوژيكي در عراق، ناقض تعهد اين كشور در قبال توافق‌نامه‌هاي موجود و مقررات سازمان ملل است. به خاطر چنين رفتارهايي، عراق منزوي شده است. امريكا و همراهانش خواستار آزادسازي مردم عراق از بي‌عدالتي صدام هستند و معتقدند كه عراق بايستي از اعضاي معتبر جامعه بين‌الملل شود. آينده عراق به شما بستگي دارد.» در سيزدهم ژانويه 2003، نيروهاي ائتلاف، چهاردهمين عمليات خود را آغاز كردند. هواپيماي متحدين 240 هزار اعلاميه (002ـIZD) را در شهر نجف توزيع كرد. نجف از جمله شهرهاي مقدس و شيعه‌نشين عراق است كه حرم حضرت علي(ع) با گنبد طلايي آن در اين شهر واقع شده است. در هيجدهم ژانويه 2003، هواپيماي متحدين اعلاميه‌هاي (002ـIZD) را بر روي شهر كوت پخش كرد. در چهارمين عمليات رواني در سال 2003، 180 هزار اعلاميه توزيع شد. در نوزدهم ژانويه 2003 و در پنجمين عمليات رواني كه در سال جديد ميلادي انجام شد، جنگنده‌هاي امريكايي و انگليسي 360 هزار اعلاميه را بر فراز 6 شهر جنوبي عراق پخش كردند. اين شهرها عبارت بودند از: الرميله، حمزه، شطره، الرفاعي، قلعه السكر و المجار.
حدود ساعت 12:30 بيست و سوم ژانويه 2003، هواپيماي نيروهاي ائتلاف در روز روشن 240 هزار اعلاميه را بر روي تأسيسات ارتباطي نزديك شهر العماره فرو ريخت، اين عمل، آتش توپخانه ضدهوايي نيروهاي عراقي را در پي داشت. اين اعلاميه‌ها (a011ـIZD) و (009ـIZD) به نيروهاي عراقي هشدار مي‌داد كه به بازسازي و تعمير كابل فيبر نوري اقدام نكنند.
در بيست و سوم ژانويه شبكه خبري سي.بي.اس  در برنامه نگاهي به امريكا گزارشي كوتاه از عمليات رواني در عراق پخش كرد. در اين گزارش بمب‌هاي ام ـ 129 كه حاوي اعلاميه بودند، به نمايش درآمدند. مفسر خبري در مورد دقت هدف‌گيري نيروهاي ائتلاف بحث و گفت‌وگو مي‌كرد. وي گفت: «تاكنون حدود 3 ميليون اعلاميه هشداردهنده در خاك عراق توزيع شده است».
در بيست و چهارم ژانويه 2003، نيروهاي ائتلاف اعلاميه‌هاي (002ـIZD) را بر روي تأسيسات ارتباطي نزديك شهر نجف فرو ريختند. در همين زمان، بر روي دو منطقه ام‌القصر و الزبير در سبه جزيره فاو كه نزديك‌ترين منطقه عراق به خليج فارس است نيز، تعداد 360 هزار اعلاميه پخش شد.
در بيست و هفتم ژانويه 2003، صدام حسين در سخنراني خود در جمع افسران ارشد عراق، در مورد پوچي اتهامات وارده به وي ـ كه در اعلاميه‌ها عنوان شده بود ـ توضيحاتي داد. تلويزيون عراق نيز بخش‌هايي از اين سخنراني را پخش كرد. در اين سخنراني، صدام اعلام كرد: «دشمنان، تصور مي‌كنند كه مردم، مشتاق خواندن اعلاميه‌ها آنان هستند» و «برادران شما در ميان مردم و نيروهاي مسلح پس از جمع‌آوري و سوزاندن اين اعلاميه‌ها، جشن و پايكوبي به راه مي‌اندازند … تاريخ گواهي مي‌دهد، زماني كه ملتي به طور علني به عمليات رواني و اعلاميه‌ها حمله مي‌كند، قطعاً اين تبليغات مؤثر نبوده است».
ادامه مطلب

 نسخه قابل چاپ    ارسال این صفحه به دوستان
تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 7 مهر 1392
تهیه و تنظیم:
منبع :
ارسال نظر:
 
عنوان  
رایانامه  
متن نظر  
کد امنیتی = ۸ + ۳