سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران
تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 22 اردیبهشت 1392
تهیه و تنظیم: عبدالله خدمتگزار
منبع : فکه، 27بعثت، پایگاه اطلاع رسانی، مرکز مطالعات پژوهشی، تحلیل نبرد دفاع مقدس